เข้าพรรษา ฝ่าวิกฤตโควิด–19

พุทธพันธ์ (admin) 2021-10-12 16:07:36

เข้าพรรษา ฝ่าวิกฤตโควิด – 19

ทุกๆ ปีในช่วงเวลาใกล้เข้าพรรษา เราอาจเคยพบเห็นภาพพระธรรมทูตสายต่างประเทศจำนวนมากที่สนามบินสุวรรณภูมิ กำลังเตรียมตัวออกเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก แต่ในปีนี้ภาพเหล่านั้นอาจดูซบเซาลงไป อันเนื่องจากภาวะวิกฤตโควิด – 19 อย่างที่ทราบกันดี

อย่างไรก็ตามคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายในภาคพื้นยุโรป ก็ได้พยายามหาช่องทางเพื่อให้มีพระภิกษุเดินทางมาจำพรรษา ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติศาสนกิจ แม้บางวัดอาจมีคณะสงฆ์ไม่ครบ 5 รูป แต่อย่างน้อยก็ยังคงมีพระภิกษุที่อยู่ปฏิบัติศาสนกิจ ให้ดำเนินไปในภาวะที่สถานการณ์ของโลกไม่เอื้ออำนวย

และแม้ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ เราก็ยังได้เห็นภาพอันงดงามที่สะท้อนศรัทธาของผู้นำบุญ ที่ยังคงเหนียวแน่นในการอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนา ด้วยการไปทำบุญที่วัดและโดยผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งช่วยให้กิจกรรมงานบุญของวัดและการปฏิบัติธรรมในหมู่คณะลูกพระธัมฯ ทั่วโลกยังคงดำเนินไปอย่างคึกคักเข้มแข็ง

หลายท่านที่ในอดีตอาจไม่คุ้นเคยต่อการสวดมนต์ นั่งสมาธิเจริญภาวนา แต่เมื่อไม่สะดวกในการเดินทาง กลับกลายเป็นว่าในพรรษานี้ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านระบบออนไลน์ โดยที่สามารถกล่าวคำถวายสังฆทาน สมาทานศีล ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ อยู่ที่บ้านตนเองโดยผ่านระบบ Zoom ทำให้พรรษานี้หลายท่านได้อยู่ในบุญเต็มที่โดยไม่คาดคิดมาก่อน  

หลักการสำคัญของการจำพรรษา คือการได้โอกาสฝึกฝนอบรมตนของพระภิกษุสามเณรในวัดใดวัดหนึ่งที่ท่านอธิษฐานจำพรรษาตลอด 3 เดือน และการเข้าพรรษาของชาวพุทธก็คือการน้อมนำหลักการ ในการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์มาประพฤติปฏิบัติตามความเหมาะสมแก่ภาวะของตน

ในพรรษานี้ผู้นำบุญทั่วโลกยังคงเต็มเปี่ยมด้วยความปีติในการสั่งสมบุญ ซึ่งทั้งนี้ก็ด้วยหมู่คณะของเรามีครูบาอาจารย์ มีมหาปูชนียาจารย์เป็นศูนย์รวมใจในการสร้างบารมีกันตลอดมา ซึ่งทุกคนต่างเชื่อมั่นว่าความไม่ประมาทในชีวิต การทำตามหลักวิชชาอย่างที่เราถือปฏิบัติอยู่ขณะนี้จะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตได้ในที่สุด ทีมงานลูกพระธัมฯ ภาคพื้นยุโรปขออนุโมทนาบุญ ในความทุ่มเทต่อการสั่งสมบุญของทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ ... สาธุ ๆๆ

 

View 815
Comment 0

ความคิดเห็น

- ไม่มีความคิดเห็น -